Maatregelen i.v.m. corona

Ons motto is veilig en verantwoord reizen. Labrys Reizen zal daarom voor al zijn reizen passende maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan. Deze maatregelen worden steeds aangepast aan de omstandigheden in de periode van vertrek, zowel op de plaats van bestemming als in Nederland. U als reiziger krijgt bij de reisbescheiden, tussen de vier en de twee weken vóór vertrek, een overzicht van de genomen maatregelen voor de door u geboekte reis.

We gaan daarbij uit van de hieronder opgesomde basisprincipes, maar benadrukken dat meer onderzoek naar het coronavirus in de komende periode kan leiden tot een gewijzigde situatie en aanpassing van deze uitgangspunten.

* We zorgen ervoor dat iedereen - reizigers en personeel van hotels, restaurants, etc. - ter plaatse 1,5 meter afstand van elkaar houdt; waar dit niet mogelijk is, worden aanvullende beschermingsmaatregelen genomen (zoals mondkapjes, handschoenen e.d.). We zullen bijvoorbeeld zorgen voor grotere touringcars met een vaste zitplaats voor elke passagier, aangepaste placering in de ontbijtzaal en in restaurants, en indien nodig een aangepaste maximale groepsgrootte.

* We volgen de lokale wetgeving op de plaats van bestemming en de maatregelen en regels zoals ingesteld door onze partners (vliegmaatschappij, lokale busmaatschappij, hotels, etc.), maar vullen deze indien nodig aan met extra maatregelen zoals een veelvuldigere desinfectie van bijvoorbeeld handsteunen of extra beschermingsmiddelen voor personeel als handschoenen of mondkapjes.

* Voor de bezoeken aan musea, kerken en andere bezienswaardigheden zijn we afhankelijk van de genomen maatregelen en bezoekersregelingen op het moment van vertrek. Dit kan ervoor zorgen dat we het dagprogramma aan moeten passen. Ook hierover wordt u middels de reisbescheiden geïnformeerd.

* Voor reizigers en reisleiders geldt vooralsnog ook onderling een gedragscode op reis:
- was vaker uw handen
- houd u aan de 1,5 meter afstand
- hoest en nies in de elleboog
- gebruik papieren zakdoekjes
- schud geen handen

* Momenteel geldt de maatregel dat indien u als reiziger op de dag van vertrek een van de volgende klachten heeft, u niet mee op reis kunt:
- neusverkoudheid of loopneus
- niezen
- keelpijn
- (lichte) hoest
- verhoging of koorts
Ook indien een van uw huisgenoten koorts heeft (vanaf 38 ºC), kunt u niet mee op reis. Indien u zich bij aanvang van de klachten heeft laten testen op het coronavirus en de uitslag negatief was, kunt u wel mee op reis; u dient dan gedurende het gehele dagprogramma een mondkapje te dragen totdat u 24 uur klachtenvrij bent geweest.

* Indien een reiziger tijdens de reis een van de in het vorige punt genoemde klachten krijgt, is hij/zij conform de actuele richtlijnen uitgesloten van deelname aan het dagprogramma. Pas na een test op het coronavirus met een negatieve testuitslag of na 24 uur klachtenvrij zijn, kan de betreffende reiziger weer deelnemen aan het dagprogramma. Indien mogelijk zorgen we voor een snelle en betrouwbare test op het coronavirus; we zijn hierbij afhankelijk van de faciliteiten op de plaats van bestemming en gaan ervan uit dat de testcapaciteit de komende maanden wereldwijd snel zal toenemen en dat er nieuwe testmogelijkheden ontwikkeld zullen worden.
Indien uw kamergenoot koorts heeft (vanaf 38 ºC), kunt ook u niet deelnemen aan het dagprogramma. Om deze reden hebben we onze eenpersoonskamerregeling per direct afgeschaft voor alle reizen in dit najaar; dit betekent dat u niet kunt aangeven een kamer te willen delen met een reisgeno(o)t(e) die u tevoren niet kent.

Nota bene
Momenteel geeft verzekeringsmaatschappij Allianz aan dat uitsluiting van deelname aan (een deel van) de reis in verband met symptomen van het coronavirus níet gedekt is door de annuleringsverzekering.

Vind uw exclusieve groepsreis

Vertrekmaand
Digitale nieuwsbrief

Ik blijf graag per e-mail op de hoogte van het reisaanbod van Labrys Reizen en ontvang de digitale nieuwsbrief.

Digitaal op reis

Nu alvast genieten vanuit huis, straks goed voorbereid op reis! Meer informatie leest u hier.