Skip to main content
Reisvoorwaarden
Reisvoorwaarden
Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Op alle door Labrys Reizen gepubliceerde reizen zijn reisvoorwaarden van toepassing. Voor alle boekingen gelden de ANVR-Reisvoorwaarden en Labrys-Reisvoorwaarden. De ANVR-reisvoorwaarden kunt u hier inzien.
De hieronder gepubliceerde Labrys-Reisvoorwaarden vullen die van de ANVR aan; in de Labrys-Reisvoorwaarden vindt u onder andere de annuleringspercentages die wij voor al onze gepubliceerde reizen hanteren.
Alle op deze website gepubliceerde Exclusieve groepsreizen zijn pakketreizen in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302; meer informatie daarover vindt u in de ANVR-Reisvoorwaarden.

 • Deze Labrys-Reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Labrys Reizen gepubliceerde reizen, tenzij bij een reis expliciet staat aangegeven dat er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op die reis.

  Artikel I - Betaling
  (in aanvulling op artikel 10.1 van de ANVR-Reisvoorwaarden)

  I.a Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient binnen 2 weken een aanbetaling van 15% van de totale reissom te worden voldaan.

  I.b Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken vóór de vertrekdag in het bezit te zijn van Labrys Reizen.

  I.c Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken vóór de vertrekdag tot stand komt, dient per ommegaande de gehele reissom te worden voldaan.

  Artikel II - Reissom

  II.a De gepubliceerde reissommen kunnen wijzigen. Indien voor de door u geboekte reis geen vliegtuigstoelen of hotelkamers meer vrij zijn, dan kan het zijn dat Labrys een meerprijs berekent voor het boeken van een duurder vliegticket of hotelkamer. Hierover wordt u geïnformeerd alvorens wij uw boeking bevestigen; u behoudt het recht in dat geval van deelname af te zien.

  II.b In aanvulling op artikel 5.4 en 5.6 van de ANVR-Reisvoorwaarden behoudt Labrys Reizen zich het recht voor op verhoging of verlaging van de reissom bij een wijziging in wisselkoersen die voor de reis van belang zijn.

  Artikel III - Boekingskosten

  Labrys Reizen rekent per boeking € 27,50 aan boekingskosten, te voldoen bij de aanbetaling.

  Artikel IV - Annulering door de reiziger
  (vervangt artikel 9.2 van de ANVR- Reisvoorwaarden)

  IV.a Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, brengt Labrys Reizen de reiziger naast de boekingskosten à € 27,50 per boeking de volgende annuleringskosten in rekening:
  - bij annulering tot de 56e kalenderdag vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
  - bij annulering vanaf de 56e tot de 42e kalenderdag vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
  - bij annulering vanaf de 42e tot 14e kalenderdag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  - bij annulering vanaf de 14e kalenderdag vóór de vertrekdag: de volledige reissom.
  Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
  NB Indien de reiziger de reisovereenkomst annuleert vóór aanvang van de reis, wordt de verplichte bijdrage aan het Calamiteitenfonds gerestitueerd. De verplichte SGR-bijdrage wordt niet gerestitueerd.

  IV.b Indien de kamergenoot van de reiziger de reisovereenkomst annuleert, kan de reiziger gebruikmaken van een eenpersoonskamer. Labrys Reizen brengt de eenpersoonskamertoeslag dan in rekening.

  Artikel V - Extra geboekte onderdelen

  Indien de reiziger een of meer extra onderdelen boekt, kunnen hiervoor afwijkende betalings- en annuleringsvoorwaarden gelden. Per geval wordt de reiziger geïnformeerd over welke van toepassing zijn.

  V.a Betaling
  Indien de reiziger een of meer extra onderdelen boekt, bestaan hiervoor 3 betalingsvarianten. Deze zijn:
  1. de betalingsvoorwaarden zijn gelijk aan die van de hoofdreissom, zoals gespecificeerd in Artikel I;
  2. de reiziger dient binnen twee weken een aanbetaling van 50% te voldoen; de overige 50% dient 8 weken vóór de vertrekdag in het bezit te zijn van Labrys Reizen;
  3. de reiziger dient per ommegaande het totale bedrag te voldoen.
  V.b Annulering door de reiziger
  Indien de reiziger een of meer extra onderdelen boekt, bestaan hiervoor 3 annuleringsvarianten. Deze zijn:
  1. indien betalingsvariant 1 van toepassing is, zijn de annuleringsvoorwaarden gelijk aan die van de hoofdreissom, zoals gespecificeerd in Artikel III;
  2. indien betalingsvariant 2 van toepassing is, brengt Labrys Reizen bij annulering door de reiziger tot de 56e kalenderdag vóór de vertrekdag de aanbetaling van 50% in rekening; vanaf de 56e kalenderdag vóór de vertrekdag brengt Labrys Reizen de totale kosten in rekening;
  3. indien betalingsvariant 3 van toepassing is, brengt Labrys Reizen bij annulering door de reiziger 100% van de kosten in rekening, ongeacht het moment van annuleren.

  NB De hierboven vermelde bepalingen zijn door Labrys Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en ze zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Vind uw exclusieve groepsreis

Vervoer naar bestemming
Digitale nieuwsbrief

Ik blijf graag per e-mail op de hoogte van het reisaanbod van Labrys Reizen en ontvang de digitale nieuwsbrief.

 *
Om onze website te laten functioneren en te verbeteren gebruiken we cookies.

Cookie instellingen

Om onze website te analyseren en te verbeteren gebruiken we cookies.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van onze website.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website om die voor jou te optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.