Skip to main content
Reisvoorwaarden
Reisvoorwaarden
Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Op alle door Labrys Reizen gepubliceerde reizen zijn reisvoorwaarden van toepassing. Voor alle boekingen gelden de ANVR-Reisvoorwaarden en Labrys-Reisvoorwaarden. De ANVR-reisvoorwaarden kunt u hier inzien.
De hieronder gepubliceerde Labrys-Reisvoorwaarden vullen die van de ANVR aan; in de Labrys-Reisvoorwaarden vindt u onder andere de annuleringspercentages die wij voor al onze gepubliceerde reizen hanteren.
Alle op deze website gepubliceerde Exclusieve groepsreizen zijn pakketreizen in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302; meer informatie daarover vindt u in de ANVR-Reisvoorwaarden.
In het tweede tabblad hieronder verduidelijken wij de ANVR-voorwaarden m.b.t. specifieke vragen omtrent corona.

 • Deze Labrys-Reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Labrys Reizen gepubliceerde reizen, tenzij bij een reis expliciet staat aangegeven dat er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op die reis.

  Artikel I - Betaling
  (in aanvulling op artikel 10.1 van de ANVR-Reisvoorwaarden)

  I.a Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient binnen 2 weken een aanbetaling van 15% van de totale reissom te worden voldaan.

  I.b Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken vóór de vertrekdag in het bezit te zijn van Labrys Reizen.

  I.c Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken vóór de vertrekdag tot stand komt, dient per ommegaande de gehele reissom te worden voldaan.

  Artikel II - Reissom

  II.a De gepubliceerde reissommen kunnen wijzigen. Indien voor de door u geboekte reis geen vliegtuigstoelen of hotelkamers meer vrij zijn, dan kan het zijn dat Labrys een meerprijs berekent voor het boeken van een duurder vliegticket of hotelkamer. Hierover wordt u geïnformeerd alvorens wij uw boeking bevestigen; u behoudt het recht in dat geval van deelname af te zien.

  II.b In aanvulling op artikel 5.4 en 5.6 van de ANVR-Reisvoorwaarden behoudt Labrys Reizen zich het recht voor op verhoging of verlaging van de reissom bij een wijziging in wisselkoersen die voor de reis van belang zijn.

  Artikel III - Boekingskosten

  Labrys Reizen rekent per boeking € 27,50 aan boekingskosten, te voldoen bij de aanbetaling.

  Artikel IV - Annulering door de reiziger
  (vervangt artikel 9.2 van de ANVR- Reisvoorwaarden)

  IV.a Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, brengt Labrys Reizen de reiziger naast de boekingskosten à € 27,50 per boeking de volgende annuleringskosten in rekening:
  - bij annulering tot de 56e kalenderdag vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
  - bij annulering vanaf de 56e tot de 42e kalenderdag vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
  - bij annulering vanaf de 42e tot 14e kalenderdag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  - bij annulering vanaf de 14e kalenderdag vóór de vertrekdag: de volledige reissom.
  Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
  NB Indien de reiziger de reisovereenkomst annuleert vóór aanvang van de reis, wordt de verplichte bijdrage aan het Calamiteitenfonds gerestitueerd. De verplichte SGR-bijdrage wordt niet gerestitueerd.

  IV.b Indien de kamergenoot van de reiziger de reisovereenkomst annuleert, kan de reiziger gebruikmaken van een eenpersoonskamer. Labrys Reizen brengt de eenpersoonskamertoeslag dan in rekening.

  Artikel V - Extra geboekte onderdelen

  Indien de reiziger een of meer extra onderdelen boekt, kunnen hiervoor afwijkende betalings- en annuleringsvoorwaarden gelden. Per geval wordt de reiziger geïnformeerd over welke van toepassing zijn.

  V.a Betaling
  Indien de reiziger een of meer extra onderdelen boekt, bestaan hiervoor 3 betalingsvarianten. Deze zijn:
  1. de betalingsvoorwaarden zijn gelijk aan die van de hoofdreissom, zoals gespecificeerd in Artikel I;
  2. de reiziger dient binnen twee weken een aanbetaling van 50% te voldoen; de overige 50% dient 8 weken vóór de vertrekdag in het bezit te zijn van Labrys Reizen;
  3. de reiziger dient per ommegaande het totale bedrag te voldoen.
  V.b Annulering door de reiziger
  Indien de reiziger een of meer extra onderdelen boekt, bestaan hiervoor 3 annuleringsvarianten. Deze zijn:
  1. indien betalingsvariant 1 van toepassing is, zijn de annuleringsvoorwaarden gelijk aan die van de hoofdreissom, zoals gespecificeerd in Artikel III;
  2. indien betalingsvariant 2 van toepassing is, brengt Labrys Reizen bij annulering door de reiziger tot de 56e kalenderdag vóór de vertrekdag de aanbetaling van 50% in rekening; vanaf de 56e kalenderdag vóór de vertrekdag brengt Labrys Reizen de totale kosten in rekening;
  3. indien betalingsvariant 3 van toepassing is, brengt Labrys Reizen bij annulering door de reiziger 100% van de kosten in rekening, ongeacht het moment van annuleren.

  NB De hierboven vermelde bepalingen zijn door Labrys Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en ze zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

 • Graag verduidelijken wij hieronder enkele artikelen uit de ANVR-voorwaarden specifiek voor vragen m.b.t. corona.

  Artikel 2 Informatie van de organisator

  Labrys Reizen zorgt voor zorgvuldige informatie over de vereisten m.b.t. corona van de bestemming. De meeste bestemmingen vragen om een bewijs van vaccinatie of van herstel, ofwel om een negatieve uitslag van een antigeen- of PCR-test; soms gebeurt dit alleen bij binnenkomst op de bestemming, soms bijvoorbeeld ook bij museum- of restaurantbezoek. Enkele bestemmingen zijn alleen open voor gevaccineerden. Labrys Reizen verschaft alle reizigers circa 1 maand tevoren over de geldende vereisten op de plaats van bestemming m.b.t. corona. U kunt deze ook zelf controleren via https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

  Ondanks deze informatieplicht blijft u als reiziger conform artikel 2.5 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie over de vereisten van de bestemming. U dient ook tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. Indien u niet aan de vereisten zoals die door de bestemming zijn gesteld kunt voldoen, ongeacht of deze al op het moment van boeken bekend waren, heeft u geen recht op kosteloze annulering.

  Artikel 3 Door u te verstrekken informatie

  U bent niet verplicht ons te melden of u bent gevaccineerd tegen corona. U bent zelf verantwoordelijk over het beschikken over de juiste documenten. Indien u niet bent gevaccineerd, kan dit betekenen dat de toegang tot de bestemming u geweigerd wordt of dat u een of meerdere keren een antigeen- of PCR-test af moet laten nemen. U bent dan zelf tijdens de reis verantwoordelijk voor het plannen van de tests en dient deze in eigen tijd en op eigen kosten af te laten nemen; indien u hierdoor programmaonderdelen mist, krijgt u hiervoor geen kosten gecrediteerd. Uiteraard staat het u vrij er wel melding aan ons van te maken, wanneer u niet gevaccineerd bent. In dat geval stelt u ons in de gelegenheid om met u te overleggen over de meeste geschikte locaties en tijdstippen om op de bestemming testen te laten afnemen.

  Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator

  Labrys Reizen voert de reizen alleen uit indien dit veilig en verantwoord kan. Bij het uitvoeren van onze reizen kijken wij ook naar de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoals die zijn gepubliceerd op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Bij een ‘groen’ of ‘geel’ reisadvies kan de reis in de regel doorgang vinden. Ook bij een ‘oranje’ reisadvies voor de bestemming kan de reis doorgang vinden, maar alleen indien dit advies op ‘oranje’ staat vanwege corona en het programma zonder grote beperkingen kan worden uitgevoerd. Wij nemen dan passende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals het dragen van mondkapje, extra hygiëne in de touringcar en onderlinge afstand. Indien een of enkele programmaonderdelen gesloten blijken, zorgen wij - zoals altijd - voor passende alternatieven. Geldt echter op de plaats van bestemming een (gedeeltelijke) ‘lockdown’ i.v.m. coronamaatregelen en zijn bijvoorbeeld alle musea gesloten die een belangrijk onderdeel van het programma vormen, dan kunnen wij de reis zoals gepubliceerd niet uitvoeren en zullen wij deze annuleren. U als reiziger krijgt dan uw geld terug.

  Artikel 9 Als u wilt opzeggen

  In artikel 9.9 staat dat u de overeenkomst kosteloos kunt opzeggen indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis. Het stijgen van de aantallen coronabesmettingen op de besmetting valt hier niet onder; een vanwege de oplopende besmettingen door de lokale overheid ingestelde ‘lockdown’ die ingrijpende gevolgen heeft voor het programma wél. Wij kijken hierbij ook naar de geldende reisadviezen zoals gepubliceerd op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. In de regel bekijken wij het reisadvies voor een bestemming 14 dagen tevoren. Langer tevoren kunt u op basis van de reisadviezen niet kosteloos annuleren, aangezien de omstandigheden dan nog kunnen wijzigen. Daarnaast hanteren wij de volgende regels t.a.v. de reisadviezen:

  * Heeft u geboekt voor een bestemming met een ‘groen’ of ‘geel’ reisadvies en is het advies ook ‘groen’ of ‘geel’ tot en met de vertrekdatum? Dan heeft u geen recht op kosteloze annulering als de reis zonder grote wijzigingen uitgevoerd kan worden, ook niet als de besmettingen op de plaats van bestemming oplopen.

  * Heeft u geboekt voor een bestemming binnen de EU en heeft deze bestemming een ‘groen’ of ‘geel’ reisadvies op het moment van boeken? Dan mag u kosteloos annuleren indien het reisadvies voor deze bestemming 14 dagen of korter voor vertrek ‘oranje’ is of wordt. Oók indien wij de reis wel zonder grote wijzigingen kunnen uitvoeren.

  * Heeft u geboekt voor een bestemming buiten de EU en heeft deze bestemming een ‘groen’ of ‘geel’ reisadvies op het moment van boeken? Dan heeft u geen recht op kosteloze annulering als het reisadvies 14 dagen of korter voor vertrek ‘oranje’ is of wordt vanwege corona, maar de reis wél zonder grote wijzigingen kan worden uitgevoerd. Kleurt het reisadvies ‘oranje’ vanwege andere redenen dan corona of kan de reis niet zonder grote wijzigingen worden uitgevoerd, dan behoudt u het recht op kosteloze annulering.

  * Heeft de door u geboekte bestemming op het moment van boeken een ‘oranje’ reisadvies? Dan vervalt voor u het recht om kosteloos te annuleren als het advies 14 dagen of korter voor vertrek nog steeds ‘oranje’ is en de reis zonder grote wijzigingen kan worden uitgevoerd.

Digitale nieuwsbrief

Ik blijf graag per e-mail op de hoogte van het reisaanbod van Labrys Reizen en ontvang de digitale nieuwsbrief.

 *