Verzekeringen

Het is van belang goed verzekerd op reis te gaan. Het bezit van een reisverzekering stellen wij verplicht voor alle deelnemers aan onze reizen; een annuleringsverzekering bevelen wij aan. U kunt via Labrys Reizen een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten. Deze brengen wij onder bij Allianz Global Assistance.

logo unigarant website

Zowel voor de reisverzekering als voor de annuleringsverzekering geldt dat u een kortlopende of een doorlopende verzekering kunt afsluiten. Bij een kortlopende verzekering is alleen de specifieke reis gedekt waarvoor u de verzekering heeft afgesloten. Indien u enkele malen per jaar op reis gaat, kan een doorlopende verzekering handig en voordelig zijn. Deze sluit u af voor een heel jaar.

Reisverzekering

De reisverzekering dekt kosten voor bagage (verlies/diefstal/schade) en voor medische en andere onvoorziene zaken die tijdens de reis hetzij de verzekerde hetzij het thuisfront van de verzekerde treffen. Ook eventuele repatriëring van de verzekerde wordt geregeld door de verzekeringsmaatschappij.
Indien u op het Inschrijfformulier aangeeft een reisverzekering te wensen, sluiten wij afhankelijk van de bestemming van uw reis de volgende verzekering voor u af:
- Pakket B Europa inclusief SOS Hulpverlening, Reisongevallen, Reisbagage en Medische kosten à € 1,85 p.p. per dag excl. poliskosten en assurantiebelasting
- Pakket B Wereld excl. Verenigde Staten van Amerika en Canada inclusief SOS Hulpverlening, Reisongevallen, Reisbagage en Medische kosten à € 2,75 p.p. per dag excl. poliskosten en assurantiebelasting
- Pakket B Wereld incl. Verenigde Staten van Amerika en Canada inclusief SOS Hulpverlening, Reisongevallen, Reisbagage en Medische kosten à € 3,40 p.p. per dag excl. poliskosten en assurantiebelasting

De poliskosten bedragen € 4,50 per polis.
Er zijn verschillende aanvullende dekkingen mogelijk. Neem contact met ons op, indien u uw verzekering wilt uitbreiden.

Download hier de verzekeringskaart van de kortlopende reisverzekering

Download hier de verzekeringskaart van de doorlopende reisverzekering

Annuleringsverzekering

De annuleringsverzekering dekt kosten voor annulering, onder meer indien u wegens een ongeval, ziekte of overlijden niet op reis kunt. De verzekering geldt niet alleen vóór vertrek; ook als u de reis onverhoopt moet afbreken, worden de ongebruikte reisdagen vergoed.
Indien u op het inschrijfformulier aangeeft een annuleringsverzekering te wensen, sluiten wij de variant Annulering Basis voor u af. De premie bedraagt 5,6% van de reissom exclusief poliskosten en assurantiebelasting. 
De mogelijkheid bestaat een uitgebreidere dekking te kiezen met de variant Annulering Dubbel Zeker. Neem in dat geval contact met ons op.
De poliskosten bedragen € 4,50 per polis.
NB Indien u op het inschrijfformulier aangeeft een annuleringsverzekering te willen afsluiten voor een reis met een reissom van ca. € 3.500,- p.p. of hoger, geven we uw gegevens door aan Allianz. Zij nemen dan telefonisch contact met u op om de verzekering definitief af te sluiten.

Let op: een annuleringsverzekering dient binnen zeven dagen na de boekingsdatum te worden afgesloten, ook als u deze niet via Labrys Reizen regelt.

Download hier de verzekeringskaart van de kortlopende annuleringsverzekering

Download hier de voorwaarden en het vergoedingenoverzicht van de kortlopende reis- en annuleringsverzekering

Download hier de voorwaarden en het vergoedingenoverzicht van de doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Klik hier voor een antwoord op de meest gestelde vragen over de dekking van de reis- en annuleringsverzekering van Allianz in verband met het coronavirus.