Skip to main content
Privacybeleid

Privacybeleid

Labrys Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Labrys Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; de doelen en de diverse typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houden tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens als we deze nodig hebben;
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Labrys Reizen zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, hier vragen over heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Labrys Reizen
Postbus 1219
6501 BE Nijmegen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
024-3822110
contactpersonen: Esther Foget en Rienke Klein Wassink

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Labrys Reizen verwerkt ten behoeve van een of meer van de volgende doeleinden:

- het versturen van nieuwsbrieven (digitaal en papier) en brochures;
- het uitbrengen van een offerte voor een door u aangevraagde reis-op-maat;
- het uitvoeren van een door u geboekte reis;
- sollicitaties.

Voor het versturen van nieuwsbrieven (digitaal) vragen we uw e-mailadres. Wenst u de digitale nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Dan kunt u zich eenvoudig via de nieuwsbrief afmelden.
Voor het versturen van onze papieren nieuwsbrieven en brochure vragen we uw naam, adres en woonplaats. Wenst u de papieren nieuwsbrieven en brochure niet meer te ontvangen? Dan kunt u zich afmelden per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefonisch (024-3822110).
Voor het uitbrengen van een offerte vragen we uw naam, e-mailadres, adresgegevens (privé of zakelijk) en (mobiele) telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het uitbrengen van de aangevraagde offerte.
Voor het uitvoeren van een door u geboekte reis kunnen we de volgende gegevens van u en uw eventuele medereizigers vragen:

- naam, adres, woonplaats;
- telefoonnummer en e-mailadres;
- geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit;
- eventuele dieetwensen;
- naam en (mobiel) telefoonnummer achterblijvers;
- gegevens reisverzekering;
- indien nodig voor de betreffende vliegmaatschappij: nummer reisdocument, vervaldatum reisdocument, land van uitgifte reisdocument;
- indien een visum nodig is en wij de aanvraag van het visum voor u verzorgen, kan het zijn dat we aanvullende persoonsgegevens nodig hebben.
Van sollicitanten vragen we contactgegevens en een actueel curriculum vitae.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij als Labrys Reizen laten nooit persoonsgegevens verwerken door andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de partijen (verwerkers) waar we overeenkomsten mee hebben afgesloten, maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen we medewerking te verlenen en zijn we verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

We laten geen persoonsgegevens verwerken door partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Als reisorganisatie geven wij daarnaast indien nodig uw persoonsgegevens bijvoorbeeld door aan de betreffende hotels en vliegmaatschappijen voor de uitvoering van een geboekte reis.

Minderjarigen

We versturen papieren en digitale mailings enkel en alleen naar minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Labrys Reizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Gegevens die nodig zijn voor het (digitaal) verzenden van nieuwsbrieven en brochures, bewaren we tot u zich hiervoor afmeldt. Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een reis, bewaren we tot maximaal 2 jaar na terugkomst. Gegevens die nodig zijn voor onze financiële administratie, bewaren we tot 7 jaar na dato i.v.m. belastingcontroles. Gegevens van sollicitanten bewaren we gedurende de looptijd van de vacature en alleen bij toestemming van de sollicitant tot maximaal 2 jaar daarna.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking; zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

- ons pand is afgesloten en alle computers zijn beveiligd met sterke wachtwoorden;
- indien we identiteitsbewijzen of kopieën daarvan nodig hebben voor een visumaanvraag, bewaren we deze tot aan de aanvraag in een beveiligde kluis;
- onze medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over de manier waarop zij veilig moeten omgaan met uw persoonsgegevens en hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend;
- onze computers zijn beveiligd met antivirussoftware en updates worden automatisch doorgevoerd;
- onze servers zijn beveiligd met een firewall en met sterke wachtwoorden; van de servers worden elke dag back-ups gemaakt die op encrypted volumes worden bewaard;
- ons administratiesysteem is alleen te openen via ons interne netwerk; extern kan alleen via een beveiligde VPN-verbinding contact gemaakt worden met ons netwerk door daarvoor geautoriseerde medewerkers;
- via onze website deelt u gegevens met ons voor de aanvraag van onze digitale nieuwsbrief, voor de aanvraag van een brochure en voor het boeken van een reis. Het door u ingevulde inschrijfformulier komt via een beveiligde server bij ons binnen en wordt tevens als kopie verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. Onze website is SSL-gecertificeerd. Back-ups worden versleuteld opgeslagen en tot maximaal 2 jaar bewaard;
- we hebben een cyberriskverzekering afgesloten; dit betekent onder meer dat we in geval van een overhoopt datalek kunnen rekenen op de onmiddellijke hulp van externe specialisten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij, indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat we gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Cookiebeleid website

Een cookie is een hoeveelheid data die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat met de bedoeling uw browser bij een volgend bezoek te herkennen. Labrys Reizen gebruikt alleen analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 024-3822110. De contactpersonen voor zaken omtrent de bescherming van persoonsgegevens zijn Esther Foget en Rienke Klein Wassink.

Labrys Reizen heeft een 'AVG OK'-vignet, dat u hier kunt inzien.

Laatste wijziging: 31-03-2022

Om onze website te laten functioneren en te verbeteren gebruiken we cookies.

Cookie instellingen

Om onze website te analyseren en te verbeteren gebruiken we cookies.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van onze website.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website om die voor jou te optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.