Duurzaam toerisme betekent reizen en daarbij rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst goed mogelijk is.

De laatste decennia is steeds duidelijker geworden dat toerisme negatieve gevolgen kan hebben, als het wordt ontwikkeld zonder oog voor de leefomgeving van de lokale bevolking. Deze bewustwording is een belangrijke stap op weg naar een duurzamere manier van reizen. Toerisme kan op die manier ook een belangrijke bijdrage leveren aan lokale economieën, armoedebestrijding en behoud van natuurgebieden. Toerisme dat op de principes van duurzaamheid is gestoeld, zal de leefomgeving op de bestemming zo min mogelijk aantasten, zodat ook toekomstige generaties erheen kunnen blijven reizen.
Labrys Reizen voelt zich betrokken bij duurzaam toerisme en zet zich in voor verantwoord en bewust reizen. Dat houdt in dat we proberen de positieve effecten van toerisme te stimuleren en de negatieve effecten tot een minimum te beperken.
ANVR-reisorganisaties zijn verplicht om een programma met praktische maatregelen op het gebied van duurzaam toerisme op te stellen en toe te passen. In dit programma staat beschreven hoe de reisorganisatie de zorg voor het milieu en de leefgemeenschap toepast in het reisaanbod en de bedrijfsvoering. Hiervoor is een team onder leiding van een daartoe opgeleide coördinator Duurzaam Toeristisch Ondernemen actief. Labrys Reizen voldoet niet alleen aan deze eisen, maar kijkt ook naar wat we als reisorganisatie nog meer kunnen doen. Wij steunen het GreenSeat-programma en zijn bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib. Ook u als reiziger bent een onmisbare schakel in het traject van duurzaam toerisme. U kunt hierover meer lezen op www.anvr.nl.

Vervoer

Zorg voor de natuur en het milieu is van groot belang. Vervoer is inherent aan het maken van een reis en is daarom een belangrijke factor. Het vervoer naar de bestemming is bij de meeste van onze reizen per vliegtuig, bij enkele reizen per touringcar. Om de CO2-uitstoot van vlieg- en touringcarreizen te compenseren, steunen we het GreenSeat-programma. Voor onze gepubliceerde touringcarreizen maken we bovendien uitsluitend gebruik van touringcarbedrijven die voldoen aan de voorwaarden voor ISO 14001-certificering op het gebied van milieumanagement. In steden verplaatsen we ons veelal te voet of maken waar mogelijk gebruik van openbaar vervoer.

Accommodatie

De zorg voor de bestemming en de plaatselijke bevolking is een belangrijk element in het duurzaamheidsbeleid van een reisorganisatie. Labrys Reizen werkt bij voorkeur samen met authentieke plaatselijke hotels, die werkgelegenheid bieden aan de lokale bevolking. Op deze wijze komen de bestedingen van onze reizigers ten goede aan de plaatselijke bevolking. De lokale ondernemers hebben profijt van het toerisme. Bovendien past dit type hotels uitstekend bij ons type reizen: een verblijf in een bijzonder hotel heeft een meerwaarde ten opzichte van een verblijf in een standaardhotel van een internationale keten.

Op de bestemming

De groepen van onze gepubliceerde reizen bestaan in de regel uit maximaal 25 of, bij verderweg gelegen bestemmingen, zelfs 20 personen. Door de groepen klein te houden, is de impact op de omgeving doorgaans kleiner. We werken veelal rechtstreeks met plaatselijke restaurants, agenten en busondernemingen, waardoor de opbrengsten in het bestemmingsgebied terechtkomen en de plaatselijke economie ervan profiteert. Tijdens onze reizen vermijden we activiteiten die een duidelijke negatieve invloed hebben op de leefomgeving (sneeuwscooters, quads, ballonvaarten boven safariparken). Voor de natuurparken die we bezoeken zijn de inkomsten van natuurparken uit het toerisme ontvangen vaak een voorwaarde voor hun voortbestaan. Bij reizen naar extra kwetsbare bestemmingen houden we ons strikt aan de plaatselijke milieuvoorschriften en vragen onze reizigers dat ook te doen.
We steunen de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden via www.meldkindersekstoerisme.nl.

Intern beleid

Ook in ons interne beleid en binnen ons kantoor besteden we aandacht aan het milieu en de natuur. Voorbeelden hiervan zijn afvalscheiding, inzameling van oud papier en recycling van tonercartridges. We gebruiken groene stroom en hebben zonnepanelen op het dak. Voor onze brochures maken we gebruik van papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Councel (FSC) mag dragen. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Ook ons briefpapier en kopieerpapier dragen dit keurmerk. Binnen Nederland reizen de medewerkers van Labrys Reizen, indien mogelijk, per openbaar vervoer of gezamenlijk in één auto.
Voor vragen of opmerkingen over duurzaam reizen met Labrys kunt u contact opnemen met Marion Verkade (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Jerry de Haan (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

GreenSeat

Labrys Reizen realiseert zich dat een gezonde natuur de basis is voor een mooie reis en steunt daarom het GreenSeat-programma. GreenSeat biedt de mogelijkheid de CO2-uitstoot van een vlieg- of touringcarreis te compenseren door steun aan duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Deze projecten leveren bovendien een positieve bijdrage aan de leefomstandigheden van de lokale bevolking. Een voorbeeld van een dergelijk project is het biogasproject in Cambodja. Door de plaatsing van biovergisters maken boerenfamilies gebruik van biogas afkomstig van de uitwerpselen van hun eigen koeien en varkens. Met een goede en betrouwbare toegang tot schone energie verbetert de leefsituatie van deze families. Het bespaart kosten en tijd. Het bespaarde geld kan geïnvesteerd worden in onderwijs, eten en hun eigen boerenbedrijf, dat ook nog eens profiteert van de organische en vruchtbare meststof die de biogasinstallatie oplevert. De bouw van biogasinstallaties creëert bovendien extra werkgelegenheid in de regio. Ten slotte is biogas een vervanging voor het gebruik van het steeds schaarser wordende brandhout en gaat zo de lokale ontbossing tegen. Kortom: het gebruik van biogas draagt op meerdere vlakken aanzienlijk bij aan betere leefomstandigheden voor de plaatselijke bevolking.

Labrys Reizen neemt de volledige CO2-compensatie van de gepubliceerde vlieg- en touringcarreizen voor zijn rekening. Bovendien compenseert Labrys Reizen de vliegreizen van alle medewerkers en reisleiders. Door het GreenSeat-programma te ondersteunen leveren wij gezamenlijk een positieve bijdrage aan de bestrijding van het broeikaseffect en zetten wij ons in voor een leefbare toekomst.

NB Ook in 2018 compenseren wij de CO2-uitstoot van onze vlieg- en touringcarreizen. Per 1 januari 2018 stappen wij voor de CO2-compensatie over naar de South Pole Group. Meer informatie volgt binnenkort.

Oxfam Novib

Labrys Reizen vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en steunt daarom als bedrijvenambassadeur het werk van Oxfam Novib. Deze organisatie zet zich in voor mensen die in armoede leven in ontwikkelingslanden. Dankzij een microfinancieringsprogramma krijgen mensen die een eigen bedrijfje willen opzetten een klein krediet, zodat ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Hierdoor kunnen ze bouwen aan hun eigen toekomst en bijdragen aan de duurzame economische ontwikkeling van hun land. Voor een voorbeeld van zo'n microkrediet klikt u hier. Een ander voorbeeld leest u hier.