Duurzaam toerisme betekent reizen en daarbij rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst goed mogelijk is.

De laatste decennia is steeds duidelijker geworden dat toerisme negatieve gevolgen kan hebben, als het wordt ontwikkeld zonder oog voor de leefomgeving van de lokale bevolking. Deze bewustwording is een belangrijke stap op weg naar een duurzamere manier van reizen. Toerisme kan op die manier ook een belangrijke bijdrage leveren aan lokale economieën, armoedebestrijding en behoud van natuurgebieden. Toerisme dat op de principes van duurzaamheid is gestoeld, zal de leefomgeving op de bestemming zo min mogelijk aantasten, zodat ook toekomstige generaties erheen kunnen blijven reizen.
Labrys Reizen voelt zich betrokken bij duurzaam toerisme en zet zich in voor verantwoord en bewust reizen. Dat houdt in dat we proberen de positieve effecten van toerisme te stimuleren en de negatieve effecten tot een minimum te beperken.
ANVR-reisorganisaties zijn verplicht om een programma met praktische maatregelen op het gebied van duurzaam toerisme op te stellen en toe te passen. In dit programma staat beschreven hoe de reisorganisatie de zorg voor het milieu en de leefgemeenschap toepast in het reisaanbod en de bedrijfsvoering. Hiervoor is een team onder leiding van een daartoe opgeleide coördinator Duurzaam Toeristisch Ondernemen actief. Labrys Reizen voldoet niet alleen aan deze eisen, maar kijkt ook naar wat we als reisorganisatie nog meer kunnen doen. Wij steunen het programma van de South Pole Group en zijn bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib. Ook u als reiziger bent een onmisbare schakel in het traject van duurzaam toerisme. U kunt hierover meer lezen op www.anvr.nl.

Vervoer

Zorg voor de natuur en het milieu is van groot belang. Vervoer is inherent aan het maken van een reis en is daarom een belangrijke factor. Het vervoer naar de bestemming is bij de meeste van onze reizen per vliegtuig, bij enkele reizen per touringcar. Om de CO2-uitstoot van vlieg- en touringcarreizen te compenseren, steunen we het programma van de South Pole Group. Voor onze gepubliceerde touringcarreizen maken we bovendien uitsluitend gebruik van touringcarbedrijven die voldoen aan de voorwaarden voor ISO 14001-certificering op het gebied van milieumanagement. In steden verplaatsen we ons veelal te voet of maken waar mogelijk gebruik van openbaar vervoer.

Accommodatie

De zorg voor de bestemming en de plaatselijke bevolking is een belangrijk element in het duurzaamheidsbeleid van een reisorganisatie. Labrys Reizen werkt bij voorkeur samen met authentieke plaatselijke hotels, die werkgelegenheid bieden aan de lokale bevolking. Op deze wijze komen de bestedingen van onze reizigers ten goede aan de plaatselijke bevolking. De lokale ondernemers hebben profijt van het toerisme. Bovendien past dit type hotels uitstekend bij ons type reizen: een verblijf in een bijzonder hotel heeft een meerwaarde ten opzichte van een verblijf in een standaardhotel van een internationale keten.

Op de bestemming

De groepen van onze gepubliceerde reizen bestaan in de regel uit maximaal 25 of, bij verderweg gelegen bestemmingen, zelfs 20 personen. Door de groepen klein te houden, is de impact op de omgeving doorgaans kleiner. We werken veelal rechtstreeks met plaatselijke restaurants, agenten en busondernemingen, waardoor de opbrengsten in het bestemmingsgebied terechtkomen en de plaatselijke economie ervan profiteert. Tijdens onze reizen vermijden we activiteiten die een duidelijke negatieve invloed hebben op de leefomgeving (sneeuwscooters, quads, ballonvaarten boven safariparken). Voor de natuurparken die we bezoeken zijn de inkomsten van natuurparken uit het toerisme ontvangen vaak een voorwaarde voor hun voortbestaan. Bij reizen naar extra kwetsbare bestemmingen houden we ons strikt aan de plaatselijke milieuvoorschriften en vragen onze reizigers dat ook te doen.
We steunen de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden via www.meldkindersekstoerisme.nl.

Intern beleid

Ook in ons interne beleid en binnen ons kantoor besteden we aandacht aan het milieu en de natuur. Voorbeelden hiervan zijn afvalscheiding, inzameling van oud papier en recycling van tonercartridges. We gebruiken groene stroom en hebben zonnepanelen op het dak. Voor onze brochures maken we gebruik van papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Councel (FSC) mag dragen. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Ook ons briefpapier en kopieerpapier dragen dit keurmerk. Binnen Nederland reizen de medewerkers van Labrys Reizen, indien mogelijk, per openbaar vervoer of gezamenlijk in één auto.
Voor vragen of opmerkingen over duurzaam reizen met Labrys kunt u contact opnemen met Marion Verkade (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Hans Offereins (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

South Pole Group

Labrys Reizen realiseert zich dat een gezonde natuur en goede leefomstandigheden van de lokale bevolking de basis vormen voor een mooie reis. Daarom steunen we de South Pole Group, de wereldleider op het gebied van CO2-compensatieprojecten (100% Gold Standard). De CO2-uitstoot van reizen wordt gecompenseerd door de aankoop van CO2-certificaten van geselecteerde klimaatprojecten, bestaande uit efficiënte kooktoestellen en uit zonne- en windenergieprojecten. 

South Pole ontwikkSouth Pole Groupelt projecten die klimaatverandering tegengaan, de lokale bevolking ondersteunen en de natuur beschermen. South Pole is in 2007 als spin-off van de technische universiteit in Zürich (ETH) door vijf studenten opgericht. Nu werken er 200 klimaatexperts wereldwijd aan het ontwikkelen van projecten en aan vele andere activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Inmiddels heeft South Pole meer dan 500 klimaatprojecten ontwikkeld. De meeste projecten bevinden zich in ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Omdat er geen schakels zitten tussen South Pole en de ondernemers, ingenieurs en ngo’s die het project dagelijks runnen, komt zo veel mogelijk geld direct bij de projecten terecht.

Labrys Reizen neemt de compensatiekosten van de gepubliceerde reizen en van de reizen van alle medewerkers en reisleiders voor zijn rekening. Door onze steun aan de South Pole Group leveren we een positieve bijdrage aan de bestrijding van het broeikaseffect en zetten we ons in voor een leefbare toekomst.

Oxfam Novib

Labrys Reizen vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en steunt daarom als bedrijvenambassadeur het werk van Oxfam Novib. Deze organisatie zet zich in voor mensen die in armoede leven in ontwikkelingslanden. Dankzij een microfinancieringsprogramma krijgen mensen die een eigen bedrijfje willen opzetten een klein krediet, zodat ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Hierdoor kunnen ze bouwen aan hun eigen toekomst en bijdragen aan de duurzame economische ontwikkeling van hun land. Voor een voorbeeld van zo'n microkrediet klikt u hier.