Intensieve cursus voor docenten met studiereis.

Met jaarlijks een wisselende bestemming.

  • Algemeen

  • Programma

  • Reissom

  • Inschrijven

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseerde in samenwerking met Labrys Reizen in 2019 opnieuw een intensieve nascholingscursus voor docenten. De cursus bestond uit een studiedag aan de UvA te Amsterdam en een studiereis naar West-Turkije. De inhoudelijke leiding van de studiedag en de reis was in handen van dr. Gert Jan van Wijngaarden (mediterrane archeologie) en drs. Christine de Haan-Oudshoorn (klassieke taal- en letterkunde).

Ook in 2020 organiseren we weer een docentencursus. Hou onze website in de gaten voor meer informatie!

Inhoud

Het thema van de cursus in 2019 sloot aan bij het eindexamen Grieks van 2020 (filosofie) en in ruimere zin bij de lessen klassieke talen en geschiedenis. Centraal in de cursus stond welke centra en periferieën er zijn in de Griekse wereld. Ionië speelt al vroeg een belangrijke rol in de Griekse cultuur. Dit gebied stond lange tijd onder Perzische en Romeinse heerschappij, waarvan we nog altijd in het hedendaagse landschap de sporen terugzien. Op het programma stonden plaatsen als Milete en Smyrna die belangrijk waren in de Ionische bloeiperiode van de 8e en 7e eeuw voor Christus.
De reis bood een uitgelezen mogelijkheid om de verschillen in omgang met archeologie tussen Griekenland en Turkije te bespreken. Middels presentaties van de deelnemers en lezingen van de vakkundige reisleiders werd we dieper ingegaan op de boeiende archeologische sites en musea die werden bezocht.

De inhoud van de cursus in 2020 wordt binnenkort gepubliceerd.

Doelgroep

De cursus is vooral bedoeld voor docenten klassieke talen en geschiedenis die lesgeven in de bovenbouw van het VWO. Ook geïnteresseerde docenten uit andere disciplines (o.a. geografie, kunstgeschiedenis en filosofie) kunnen zich aanmelden.

Data

De studiedag vond plaats op zaterdag 7 september te Amsterdam. De reisdata waren 17 t/m 23 oktober 2019.

De data van de curus in 2020 worden binnenkort bekend gemaakt.

Aantal deelnemers

De cursus vindt doorgang bij minimaal 15 deelnemers en biedt plaats aan maximaal 25 deelnemers.

Nascholingsbudget

Voor de kosten kunt u een beroep doen op het voor u beschikbare nascholingsgeld van uw school.

Het programma van de reis in 2020 wordt binnenkort gepubliceerd.

Reisverslagen

In 2019 ging de reis naar West-Turkije.

In 2018 ging de reis naar Macedonië. We kijken terug op een zeer geslaagde cursus. U kunt hier het reisverslag 2018 downloaden.

In 2017 ging de reis naar West-Griekenland met het thema Odyssee. Herinnering en Geografie. U kunt hier het reisverslag 2017 downloaden.

In 2016 ging de reis naar Italië met het thema Sicilië. Culturele interacties. U kunt hier het reisverslag 2016 downloaden.

In 2015 ging de reis naar Griekenland met het thema De Perzische Oorlogen en het Griekse landschap. U kunt hier het reisverslag 2015 downloaden.

In 2014 ging de reis naar Noordwest-Turkije met het thema Het creëren van Troje. U kunt hier het reisverslag 2014 downloaden.

In 2013 ging de reis naar Griekenland met het thema Plato als ooggetuige. U kunt hier het reisverslag 2013 downloaden.

De reissom wordt binnenkort gepubliceerd.

Inschrijven voor de cursus in 2020 is nog niet mogelijk.