Skip to main content
Reisvoorwaarden
Reisvoorwaarden
Reisvoorwaarden
Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Voor alle reizen die bij Labrys Reizen geboekt worden, gelden de ANVR-Reisvoorwaarden (pakketreizen) of ANVR-Boekingsvoorwaarden (losse reisdiensten). Deze voorwaarden kun je hier inzien.
Daarnaast gelden voor alle boekingen de hieronder gepubliceerde Labrys-Reisvoorwaarden. Deze Labrys-Reisvoorwaarden vullen die van de ANVR aan; in de Labrys-Reisvoorwaarden vind je onder andere de annuleringspercentages die wij voor al onze groepsreizen-op-maat hanteren.
Voor de bij Labrys Reizen geboekte pakketreizen wijzen we je tevens graag op de Basisrechten Pakketreis krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302; meer informatie daarover vind je in de ANVR-Reisvoorwaarden.

 • Deze Labrys-Reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Labrys Reizen geoffreerde reizen-op-maat, tenzij in een offerte expliciet staat aangegeven dat er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op de betreffende reis.

  Artikel I - Betaling (in aanvulling op artikel 10.1 van de ANVR-Reisvoorwaarden)

  I.a Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient binnen 2 weken een aanbetaling te worden voldaan.  De hoogte van de aanbetaling wordt bepaald door de financiële verplichtingen die Labrys Reizen aangaat met derden en bedraagt minimaal 20%. In de offerte wordt de hoogte van de aanbetaling aangegeven.

  I.b Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken vóór de vertrekdag in het bezit te zijn van Labrys Reizen.

  I.c Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken vóór de vertrekdag tot stand komt, dient per ommegaande de gehele reissom te worden voldaan.

  Artikel II - Reissom (in aanvulling op artikel 5.4 en 5.6 van de ANVR-Reisvoorwaarden)

  In aanvulling op artikel 5.4 en 5.6 van de ANVR-Reisvoorwaarden behoudt Labrys Reizen zich het recht voor op verhoging of verlaging van de reissom bij een wijziging in wisselkoersen die voor de reis van belang zijn.

  Artikel III - Annulering door de reiziger
  (vervangt artikel 9.2 van de ANVR-Reisvoorwaarden)

  III.a Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, brengt Labrys Reizen de reiziger naast eventueel verschuldigde niet-restitueerbare kosten (en indien van toepassing: de boekingskosten à € 27,50 per boeking) de volgende annuleringskosten in rekening:
  - bij annulering tot de 56e kalenderdag vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
  - bij annulering vanaf de 56e tot de 14e kalenderdag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom,
  - bij annulering vanaf de 14e kalenderdag vóór de vertrekdag: de volledige reissom.
  Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
  NB Indien de reiziger de reisovereenkomst annuleert vóór aanvang van de reis, wordt de verplichte bijdrage aan het Calamiteitenfonds gerestitueerd. De verplichte SGR- of SGRZ-bijdrage wordt niet gerestitueerd.

  III.b Deelannulering
  Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst annuleert, is het nog tot drie maanden vóór vertrek mogelijk om de wijziging in het aantal deelnemers door te geven en de reissom voor het resterende gezelschap te laten herberekenen. Na die datum is Labrys Reizen genoodzaakt om bij annuleren de annuleringskosten door te berekenen conform artikel III.a.

  Artikel IV - Bijgeboekte onderdelen

  Indien de reiziger een of meer extra onderdelen boekt, gelden hiervoor mogelijk afwijkende betalings- en annuleringsvoorwaarden. Indien dit het geval is, wordt de reiziger geïnformeerd over de geldende betalings- en annuleringsvoorwaarden.

  IV.a Betaling
  Indien de reiziger een of meer extra onderdelen boekt, onderscheiden zich twee varianten:
  - bij de totstandkoming van de overeenkomst betreffende hetgeen is bijgeboekt, dient de reiziger binnen twee weken een aanbetaling van 20% van de kosten ervan te voldoen; het restant dient 8 weken vóór de vertrekdag in het bezit te zijn van Labrys Reizen.
  - bij de totstandkoming van de overeenkomst betreffende niet-restitueerbare kosten, dient de reiziger per ommegaande de totale kosten ervan te voldoen.

  IV.b Annulering door de reiziger
  Voor een of meer bijgeboekte onderdelen gelden de volgende annuleringskosten:
  - indien de reiziger bij de totstandkoming van de overeenkomst betreffende hetgeen is bijgeboekt, een aanbetaling van 20% van de kosten ervan heeft moeten voldoen, brengt Labrys Reizen bij annulering door de reiziger de annuleringskosten in rekenening conform artikel II.a.
  - indien de reiziger bij de totstandkoming van de overeenkomst betreffende niet-restitueerbare kosten, brengt Labrys Reizen bij annulering door de reiziger 100% van de kosten in rekening, ongeacht het moment van annuleren.

  NB De hierboven vermelde bepalingen zijn door Labrys Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en ze zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Om onze website te laten functioneren en te verbeteren gebruiken we cookies.

Cookie instellingen

Om onze website te analyseren en te verbeteren gebruiken we cookies.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van onze website.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website om die voor jou te optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.