Reisvoorwaarden
Reisvoorwaarden
Reisvoorwaarden
Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Voor alle reizen die bij Labrys Reizen geboekt worden, gelden de ANVR-Reisvoorwaarden (pakketreizen) of ANVR-Boekingsvoorwaarden (losse reisdiensten). Deze voorwaarden kun je hier inzien.
Daarnaast gelden voor alle boekingen de hieronder gepubliceerde Labrys-Reisvoorwaarden. Deze Labrys-Reisvoorwaarden vullen die van de ANVR aan; in de Labrys-Reisvoorwaarden vind je onder andere de annuleringspercentages die wij voor al onze groepsreizen-op-maat hanteren.
Voor de bij Labrys Reizen geboekte pakketreizen wijzen we je tevens graag op de Basisrechten Pakketreis krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302; meer informatie daarover vind je in de ANVR-Reisvoorwaarden.
In het tweede tabblad hieronder verduidelijken wij de ANVR-voorwaarden m.b.t. specifieke vragen omtrent corona.

 • Deze Labrys-Reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Labrys Reizen geoffreerde reizen-op-maat, tenzij in een offerte expliciet staat aangegeven dat er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op de betreffende reis.

  Artikel I - Betaling (in aanvulling op artikel 10.1 van de ANVR-Reisvoorwaarden)

  I.a Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient binnen 2 weken een aanbetaling te worden voldaan.  De hoogte van de aanbetaling wordt bepaald door de financiële verplichtingen die Labrys Reizen aangaat met derden en bedraagt minimaal 20%. In de offerte wordt de hoogte van de aanbetaling aangegeven.

  I.b Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken vóór de vertrekdag in het bezit te zijn van Labrys Reizen.

  I.c Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken vóór de vertrekdag tot stand komt, dient per ommegaande de gehele reissom te worden voldaan.

  Artikel II - Reissom (in aanvulling op artikel 5.4 en 5.6 van de ANVR-Reisvoorwaarden)

  In aanvulling op artikel 5.4 en 5.6 van de ANVR-Reisvoorwaarden behoudt Labrys Reizen zich het recht voor op verhoging of verlaging van de reissom bij een wijziging in wisselkoersen die voor de reis van belang zijn.

  Artikel III - Annulering door de reiziger
  (vervangt artikel 9.2 van de ANVR-Reisvoorwaarden)

  III.a Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, brengt Labrys Reizen de reiziger naast eventueel verschuldigde niet-restitueerbare kosten (en indien van toepassing: de boekingskosten à € 27,50 per boeking) de volgende annuleringskosten in rekening:
  - bij annulering tot de 56e kalenderdag vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
  - bij annulering vanaf de 56e tot de 14e kalenderdag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom,
  - bij annulering vanaf de 14e kalenderdag vóór de vertrekdag: de volledige reissom.
  Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
  NB Indien de reiziger de reisovereenkomst annuleert vóór aanvang van de reis, wordt de verplichte bijdrage aan het Calamiteitenfonds gerestitueerd. De verplichte SGR- of SGRZ-bijdrage wordt niet gerestitueerd.

  III.b Deelannulering
  Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst annuleert, is het nog tot drie maanden vóór vertrek mogelijk om de wijziging in het aantal deelnemers door te geven en de reissom voor het resterende gezelschap te laten herberekenen. Na die datum is Labrys Reizen genoodzaakt om bij annuleren de annuleringskosten door te berekenen conform artikel III.a.

  Artikel IV - Bijgeboekte onderdelen

  Indien de reiziger een of meer extra onderdelen boekt, gelden hiervoor mogelijk afwijkende betalings- en annuleringsvoorwaarden. Indien dit het geval is, wordt de reiziger geïnformeerd over de geldende betalings- en annuleringsvoorwaarden.

  IV.a Betaling
  Indien de reiziger een of meer extra onderdelen boekt, onderscheiden zich twee varianten:
  - bij de totstandkoming van de overeenkomst betreffende hetgeen is bijgeboekt, dient de reiziger binnen twee weken een aanbetaling van 20% van de kosten ervan te voldoen; het restant dient 8 weken vóór de vertrekdag in het bezit te zijn van Labrys Reizen.
  - bij de totstandkoming van de overeenkomst betreffende niet-restitueerbare kosten, dient de reiziger per ommegaande de totale kosten ervan te voldoen.

  IV.b Annulering door de reiziger
  Voor een of meer bijgeboekte onderdelen gelden de volgende annuleringskosten:
  - indien de reiziger bij de totstandkoming van de overeenkomst betreffende hetgeen is bijgeboekt, een aanbetaling van 20% van de kosten ervan heeft moeten voldoen, brengt Labrys Reizen bij annulering door de reiziger de annuleringskosten in rekenening conform artikel II.a.
  - indien de reiziger bij de totstandkoming van de overeenkomst betreffende niet-restitueerbare kosten, brengt Labrys Reizen bij annulering door de reiziger 100% van de kosten in rekening, ongeacht het moment van annuleren.

  NB De hierboven vermelde bepalingen zijn door Labrys Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en ze zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

 • Graag verduidelijken wij hieronder enkele artikelen uit de ANVR-voorwaarden specifiek voor vragen m.b.t. corona.

  Artikel 2 Informatie van de organisator

  Labrys Reizen zorgt voor zorgvuldige informatie over de vereisten m.b.t. corona van de bestemming. De meeste bestemmingen vragen om een bewijs van vaccinatie of van herstel, ofwel om een negatieve uitslag van een antigeen- of PCR-test; soms gebeurt dit alleen bij binnenkomst op de bestemming, soms bijvoorbeeld ook bij museum- of restaurantbezoek. Enkele bestemmingen zijn alleen open voor gevaccineerden. Labrys Reizen verschaft je tijdig informatie over de geldende vereisten op de plaats van bestemming m.b.t. corona. Je kunt deze ook zelf controleren via https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

  Ondanks deze informatieplicht blijven alle reizigers conform artikel 2.5 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden zelf ook verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie over de vereisten van de bestemming. Je dient ook tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. Indien jij of een van je medereizigers niet aan de vereisten zoals die door de bestemming zijn gesteld kunt voldoen, ongeacht of deze al op het moment van boeken bekend waren, heb je geen recht op kosteloze annulering.

  Artikel 3 Door jou te verstrekken informatie

  Je bent niet verplicht ons te melden of jij en je medereizigers gevaccineerd zijn tegen corona. Elke reiziger is zelf verantwoordelijk over het beschikken over de juiste documenten. Indien iemand niet is gevaccineerd, kan dit betekenen dat de toegang tot de bestemming geweigerd wordt of dat de betreffende reiziger een of meerdere keren een antigeen- of PCR-test af moet laten nemen. Uiteraard assisteren we op verzoek graag bij het plannen van de tests; de kosten voor de test(s) zijn voor rekening van de reiziger zelf. 

  Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator

  Labrys Reizen voert de reizen alleen uit indien dit veilig en verantwoord kan. Bij het uitvoeren van onze reizen kijken wij ook naar de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoals die zijn gepubliceerd op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Bij een ‘groen’ of ‘geel’ reisadvies kan de reis in de regel doorgang vinden. Ook bij een ‘oranje’ reisadvies voor de bestemming kan de reis doorgang vinden, maar alleen indien dit advies op ‘oranje’ staat vanwege corona en het programma zonder grote beperkingen kan worden uitgevoerd. Wij nemen dan passende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals het dragen van mondkapjes, extra hygiëne in de touringcar en onderlinge afstand. Indien een of enkele programmaonderdelen gesloten blijken, helpen wij - zoals altijd – bij het zoeken naar passende alternatieven. Geldt echter op de plaats van bestemming een ‘lockdown’ i.v.m. coronamaatregelen en zijn bijvoorbeeld hotels, restaurants en/of alle bezienswaardigheden gesloten waardoor wij de reis zoals we je die geoffreerd hebben niet kunnen uitvoeren, dan zullen wij deze annuleren. Je krijgt dan de volledige reissom teruggestort.

  Artikel 9 Als je wilt opzeggen

  In artikel 9.9 staat dat je de overeenkomst kosteloos kunt opzeggen indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis. Het stijgen van de aantallen coronabesmettingen op de besmetting valt hier niet onder; een vanwege de oplopende besmettingen door de lokale overheid ingestelde ‘lockdown’ die ingrijpende gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis wél. Wij kijken hierbij ook naar de geldende reisadviezen zoals gepubliceerd op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. In de regel bekijken wij het reisadvies voor een bestemming 14 dagen tevoren. Langer tevoren kun je op basis van de reisadviezen niet kosteloos annuleren, aangezien de omstandigheden dan nog kunnen wijzigen. Daarnaast hanteren wij de volgende regels t.a.v. de reisadviezen:

  * Heb je geboekt voor een bestemming met een ‘groen’ of ‘geel’ reisadvies en is het advies ook ‘groen’ of ‘geel’ tot en met de vertrekdatum? Dan heb je geen recht op kosteloze annulering als de reis zonder grote wijzigingen uitgevoerd kan worden, ook niet als de besmettingen op de plaats van bestemming oplopen.

  * Heb je geboekt voor een bestemming binnen de EU en heeft deze bestemming een ‘groen’ of ‘geel’ reisadvies op het moment van boeken? Dan mag je kosteloos annuleren indien het reisadvies voor deze bestemming 14 dagen of korter voor vertrek ‘oranje’ is of wordt. Oók indien wij de reis wel zonder grote wijzigingen kunnen uitvoeren.

  * Heb je geboekt voor een bestemming buiten de EU en heeft deze bestemming een ‘groen’ of ‘geel’ reisadvies op het moment van boeken? Dan heb je geen recht op kosteloze annulering als het reisadvies 14 dagen of korter voor vertrek ‘oranje’ is of wordt vanwege corona, maar de reis wél zonder grote wijzigingen kan worden uitgevoerd. Kleurt het reisadvies ‘oranje’ vanwege andere redenen dan corona of kan de reis niet zonder grote wijzigingen worden uitgevoerd, dan behoud je het recht op kosteloze annulering.

  * Heeft de door jou geboekte bestemming op het moment van boeken een ‘oranje’ reisadvies? Dan vervalt voor jou het recht om kosteloos te annuleren als het advies 14 dagen of korter voor vertrek nog steeds ‘oranje’ is en de reis zonder grote wijzigingen kan worden uitgevoerd.

Labrys Reizen - 024-382 21 10 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
©2022 Labrys Reizen