Skip to main content
Labrys Reizen is aangesloten bij

Headline

ANVR

ANVR

Labrys Reizen (KvK 10037112) is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. Alle op deze website gepubliceerde reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het ANVR-certificaat van Labrys Reizen. De ANVR-Reisvoorwaarden en overige belangrijke informatie kunt u inzien onder 'Reisvoorwaarden'. U kunt deze ook per post laten toesturen. Bij inschrijving dient u op het inschrijfformulier aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reisvoorwaarden en overige ANVR-informatie.

Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds

Labrys Reizen (KvK 10037112) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Verplichte bijdrage groepsboeking: € 2,50 per 9 deelnemers. Verplichte bijdrage individuele boeking: € 2,50 per boeking.

SGR

SGR

Labrys Reizen (KvK 10037112) is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). U kunt dit controleren via www.sgr.nl Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen alle op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Verplichte bijdrage: € 5,- p.p.

SGRZ

SGRZ

Labrys Reizen (KvK 10037112) is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ). U kunt dit controleren via www.sgrz.nl Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen al onze reizen onder de garantie van SGRZ. De SGRZ-garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Verplichte bijdrage per 1 januari 2023: € 5,- p.p. met een maximum van € 50,- per boeking.

Travelife

Travelife

Labrys Reizen is Travelife Partner. Travelife is de toonaangevende internationale duurzaamheidscertificering voor de reissector. Labrys Reizen voldoet aan meer dan 100 criteria met betrekking tot het kantoorbeheer van een reisorganisatie, het productaanbod, internationale zakenpartners en klantinformatie. De Travelife-norm dekt de ISO 26000-thema's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder milieu, biodiversiteit, mensenrechten en arbeidsverhoudingen, en wordt formeel erkend als volledig in overeenstemming met de door de VN ondersteunde Global Sustainable Tourism Criteria.

Om onze website te laten functioneren en te verbeteren gebruiken we cookies.

Cookie instellingen

Om onze website te analyseren en te verbeteren gebruiken we cookies.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van onze website.
Analytische Cookies Uitgeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website om die voor jou te optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
We use marketing cookies for functions like social media share-buttons and keeping track of surfing behaviour. With these cookies, we can show you relevant content and advertisements.