Aangesloten bij

ANVR

Labrys Reizen (KvK 10037112) is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. Alle op deze website gepubliceerde reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het ANVR-certificaat van Labrys Reizen. De ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie kunt u inzien onder 'Reisvoorwaarden'. U kunt deze ook per post laten toesturen. Bij inschrijving dient u op het inschrijfformulier aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige ANVR-informatie. Als ANVR-reisorganisatie is Labrys Reizen aangesloten bij de Geschillencommissie Reizen. Meer informatie: www.degeschillencommissie.nl
Zie ook: www.anvr.nl

Calamiteitenfonds

Labrys Reizen (KvK 10037112) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen alle op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat de consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Verplichte bijdrage per boeking: € 2,50.
Zie ook: www.calamiteitenfonds.nl

SGR

Labrys Reizen (KvK 10037112) is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). U kunt dit controleren via www.sgr.nl Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen alle op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Zie ook: www.sgr.nl

SGRZ

Labrys Reizen (KvK 10037112) is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ). U kunt dit controleren via www.sgrz.nl Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen al onze reizen onder de garantie van SGRZ. De SGRZ-garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Zie ook: www.sgrz.nl