Skip to main content
drs. Martijn Pieters

drs. Martijn Pieters

Studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam, waar hij zich specialiseerde in middeleeuwse kunst. Zijn interesse breidde zich in loop der jaren uit naar de geschiedenis van de oude kunst in een breder Europees perspectief en de kunst van de Europese vorstenhoven. Ook verzorgt hij cursussen, rondleidingen en lezingen.

Reizen:

Holbein und die Renaissance im Norden i.s.m. Vrije Academie (10 januari 2024 - 14 januari 2024)
Bourgondië i.s.m. Vrije Academie (17 september 2024 - 23 september 2024)