Partner Allard Pierson Museum voor exclusieve groepsreis

Allard Pierson Museum

Allard Pierson Museum

Het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam, dat de betekenis toont van oude beschavingen voor de hedendaagse Europese cultuur op een actuele en uitdagende manier.