Skip to main content

Calamiteitenfonds

Labrys Reizen (KvK 10037112) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Verplichte bijdrage groepsboeking: € 2,50 per 9 deelnemers. Verplichte bijdrage individuele boeking: € 2,50 per boeking.