dr. Willem Melching

dr. Willem Melching

Is historicus en Duitslandkenner en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksterrein is het twintigste-eeuwse Duitsland in Europese context. In het kader van zijn werkzaamheden begeleidt hij geregeld reizen en geeft hij in de media commentaar op actuele ontwikkelingen in ons buurland. Recentelijk verschenen van zijn hand een geschiedenis van de DDR en een veelgeprezen Hitler-biografie. Ook publiceerde hij Ooggetuigen van het Derde Rijk en maakte hij een bloemlezing uit de dagboeken van Joseph Goebbels. Willem Melching schrijft voor Historisch Nieuwsblad.Reizen