A GRC3841

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseert in samenwerking met Labrys Reizen in 2018 weer een intensieve studiereis door Griekenland met voorbereidende studiedag in Amsterdam. Het thema van de cursus sluit aan bij het eindexamen Grieks van 2018 (Herodotus, Historiae) en in ruimere zin bij de lessen klassieke talen en geschiedenis in het VWO. Hier treft u de uitgebreide informatie.