Educatieve groepsreizen

De eeuwige stad oefent altijd weer een grote aantrekkingskracht uit op jong en oud. Nergens zijn op een zo klein oppervlak zo veel kunsthistorische monumenten, musea en oudheidkundige overblijfselen uit zo diverse periodes te bezichtigen. Alle wegen leiden naar Rome: geen wonder, gezien de verslavende werking die van de stad uitgaat.