Exclusieve groepsreis Mainz - van Karel de Grote tot Frederik Barbarossa i.s.m. Vrije Academie

Mainz - van Karel de Grote tot Frederik Barbarossa i.s.m. Vrije Academie

  • De reis

  • Programma

  • Vervoer en verblijf

  • Praktisch

Het grondgebied van de huidige deelstaat Rijnland-Palts was in de middeleeuwen lange tijd het centrum van Europa. In de twaalfde eeuw schreef de kroniekschrijver Otto von Freising al dat hier de ‘größte Kraft des Reichs’ lag. In een periode van enkele honderden jaren waren keizers en koningen, vorsten en veldheren, ridders en rijksvorsten met elkaar verbonden in de strijd om de macht. Op korte afstand van elkaar verrezen imposante kathedralen in Mainz, Speyer en Worms. De keizerspalts van Ingelheim was een plek waar eenieder die ertoe deed maar wat graag gezien werd.
In het Landesmuseum van Mainz is tot en met april 2021 een grote overzichtstentoonstelling te zien over deze rijke periode: ‘Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht – von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa’. We leren over de idealen en persoonlijkheden van deze machthebbers, en laven ons aan de prachtige kunstvoorwerpen die deze tijd heeft voortgebracht. Vanuit heel Europa keren de mooiste schatten terug naar het hart van het Roomse Rijk.

NB Ons motto is veilig en verantwoord reizen. Labrys Reizen zal daarom voor al zijn reizen passende maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan. Meer informatie hierover vindt u op labrysreizen.nl/exclusieve-groepsreizen/coronavirus/maatregelen-corona

Reisleiding

De reis zal inhoudelijk worden geleid door drs. Martijn Pieters. Af en toe zal gebruik gemaakt worden van een lokale gids indien de reisleider niet zelf mag rondleiden.

drs. Martijn Pieters

Studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam, waar hij zich specialiseerde in middeleeuwse kunst. Zijn interesse breidde zich in loop der jaren uit naar de geschiedenis van de oude kunst in een breder Europees perspectief en de kunst van de Europese vorstenhoven. Ook verzorgt hij cursussen, rondleidingen en lezingen.

Samenwerking

Deze reis is samengesteld in opdracht van de Vrije Academie. De Vrije Academie is gespecialiseerd in onderwijs voor volwassenen op het gebied van kunst en cultuur en staat garant voor de inhoudelijke expertise van de reisleiding.
De reis verschilt in sommige opzichten van onze andere reizen. We wijzen u erop dat de maaltijden (lunches en diners) en de fooien niet zijn inbegrepen; in samenspraak met u zal de reisleider met alle plezier een goed restaurant reserveren om gezamenlijk te dineren. Bij de reisgegevens staat aangegeven wat op deze reis in- danwel exclusief is.

Vrije Academie

Een landelijk educatief instituut dat actief is in het verzorgen van onderwijs aan volwassenen op het gebied van kunst en cultuur. Het programma van de Vrije Academie bevat veel kunstgeschiedenis, maar de laatste jaren is dat verbreed naar geschiedenis, muziekgeschiedenis, fotografie, architectuur en filosofie.

dag 1, di 06-04

We vertrekken bijtijds uit Utrecht voor de rit naar Mainz, een van de belangrijkste steden in het middeleeuwse Rijnland. De aartsbisschoppen van Mainz waren ten tijde van het Heilige Roomse Rijk de belangrijkste raadgevers van de keizers. Zij waren de primas germaniae, de vervangers van de Paus ten noorden van de Alpen. Na aankomst in de middag wandelen we naar het Landesmuseum voor een bezoek aan de tentoonstelling ‘Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht – von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa’. Deze tentoonstelling vormt een mooi kader voor ons programma de komende dagen. Na een inleiding van de reisleider kunt u de tentoonstelling zelfstandig bezoeken. Het museum is vandaag tot maar liefst 21.00 uur geopend. We verblijven de hele reis in een comfortabel hotel in Mainz.

dag 2, wo 07-04

Een stadswandeling leidt ons langs de belangrijkste middeleeuwse kerken van de stad. De veertiende-eeuwse kerk van St. Antonius werd gebouwd op het terrein van de oude Isis en Mater Magnaverering uit de Romeinse tijd. Het kent prachtige gotische gewelfschilderingen die pas in 1948 werden ontdekt. In dezelfde eeuw werd ook het Karmelietenklooster gebouwd. Hier zijn nog een prachtige madonna uit omstreeks 1400 en een hoogaltaar uit dezelfde tijd te bewonderen. De middag staat grotendeels in het teken van de Dom. Deze pijlerbasiliek met maar liefst zes torens is een van de drie keizerlijke domkerken en een hoogtepunt van romaanse architectuur. Een lokale gids laat ons uitgebreid de schatten van deze kerk zien. Er is ook tijd voor het Dom- und Diozesanmuseum, dat recentelijk is gerenoveerd en opnieuw ingericht. Hier bevinden zich ondere andere sculpturen van de beroemde Naumburger Meister en altaarstukken uit de Dom. De domschat zelf is ondergebracht in de Nikolauskapelle. De laatste kerk op onze route is die gewijd aan St. Stephan. Hier is het niet alleen de laat-gotische kloostergang die om aandacht vraagt, maar ook het schitterende glas-in-lood van Chagall.

dag 3, do 08-04

Een verkenning van de nabije omgeving van Mainz. Aan de overzijde van de rivier bezoeken we het dorpje Kiedrich, ook wel de ‘kleine schatkist van de gotiek’ genoemd. De belangrijkste kerk is de basilica minor gewijd aan St. Valentinus, die volledig in de gotische stijl is uitgerust. Bezienswaardig is ook het Johannesaltaar met figuren van de zogenaamde Meisters mit dem Brustlatz. Op het kerkhof staat de het architectonische pareltje van de St. Michaels-Kapelle. Deze wordt momenteel gerestaureerd, maar indien mogelijk nemen we natuurlijk ook binnen een kijkje. Vlak boven het dorpje ligt het klooster Eberbach, een complex van romaanse, gotische en barokke gebouwen. Hier werden in 1985 opnamen gemaakt voor de verfilming van ‘In de naam van de roos’. Een rondleiding laat ons mooi de verschillende bouwstijlen zien. Na een lunch in het klooster rijden we naar Ingelheim. Verspreid door de binnenstad zijn hier de resten van de keizerpalts te vinden, die in de achtste eeuw door Karel de Grote als paleis werd gebouwd. Tot de elfde eeuw zou het een belangrijke verblijfplaats en regeringscentrum van de roomse keizers blijven. Hoewel nu grotendeels overbouwd laten opgravingen en reconstructies goed de enorme omvang van het complex zien.

dag 4, vr 09-04

We volgende de Rijn zuidwaarts. Tijdens een stop in Oppenheim bekijken we de Katharinenkirche, waar laatromaanse en gotische elementen verenigd zijn. Een van de vensters in de zuidelijke gevels, de Oppenheimer Roos, stamt nog grotendeels uit de veertiende eeuw. Rondom het stadswapen in het midden zijn de wapens van de Oppenheimer raadsheren uit het jaar 1332 te herkennen. Ook deze kerk kent een Michaëlskapel met knekelhuis, het grootste van Duitsland. Speyer is de stad met de tweede keizerlijke Domkerk op ons programma. Ze werd gebouwd door de Salische keizer Koenraad II vanaf het jaar 1030. In de crypte – met een indrukwekkende zuilenhal – liggen de graven van de vier Salische keizers. We nemen ook een kijkje in het Historisch Museum, waar de domschat is ondergebracht.

dag 5, za 10-04

Worms is niet alleen de zetel van de derde keizerlijke Domkerk, maar werd ook bekend door de rijksdag van 1521. Op een rijksdag van het Heilige Roomse Rijk kwamen wereldlijke en kerkelijke leiders bijeen om onderwerpen te bespreken en belangrijke beslissingen te nemen. Deze bewuste rijksdag ging de geschiedenis is als de bijeenkomst waarop Luther vogelvrij werd verklaard. Al wandelend door de oude binnenstad besteden we aandacht aan deze historische gebeurtenis bij het Lutherdenkmal, maar ook aan de grote Joodse gemeenschap die in de middeleeuwen in deze stad leefde. Natuurlijk bekijken we ook de keizersdom St. Peter en de Liebfrauenkirche met de wonderdadige houten Madonna uit de dertiende eeuw.

dag 6, zo 11-04

Essen, nu vooral bekend als stad uit de wederopbouwfase van na de Tweede Wereldoorlog, was het domicilie van het machtige adellijke vrouwenklooster Essen. Vanaf de stichting in 845 tot de opheffing in 1803 hadden hier de vrouwelijke familieleden van de keizers en andere heersers de macht. Zij bouwden en verbouwden de kerk en ontwierpen voor gebruik in de liturgie en het eigen zielenheil prachtige voorwerpen, die ondergebracht zijn in de Domschatkamer. Daar bevinden zich de beroemde Ottoonse en Salische kruizen, romaanse en gotische reliekhouders, handschriften en sculpturen. In de oude Münsterkerk, de derde op de plek, bevinden zich nog steeds de wereldberoemde Goldene Madonna en bronzen menora uit de tiende eeuw. Aan het einde van de middag aankomst in Utrecht.

Vervoer

De rondreis wordt uitgevoerd met een moderne, comfortabele touringcar, voorzien van airconditioning, die het ISO 14001-certificaat voor milieumanagement draagt. Onderweg wordt regelmatig gestopt.
De touringcar vertrekt vanaf Utrecht (vlak bij het Centraal Station). De deelnemers ontvangen t.z.t. nadere informatie over de opstapplek.

Hotel

Overnachtingsplaats: Mainz (5 nachten)
We verblijven tijdens de reis in het comfortabele viersterrenhotel Hilton Mainz City, gelegen aan de rand van de oude binnenstad. Alle kamers beschikken over een eigen badkamer met douche en toilet.

Maaltijden

Tijdens deze reis is de lunch op dag 3 inbegrepen. De overige maaltijden zijn op eigen gelegenheid. Voor de lunch wordt steeds ruim voldoende tijd gegeven.

Zwaarte van de reis

Onze reizen zijn met zorg samengesteld en zijn relatief intensief. De reisprogramma’s zijn doorgaans goed gevuld en bieden beperkte vrije tijd. Er wordt echter wel veel tijd ingeruimd voor alle onderdelen, zodat de reisleider overal voldoende tijd heeft om uitleg te geven en u om de bezienswaardigheden te bekijken.
Het is noodzakelijk dat u over een goede conditie beschikt en goed ter been bent. Zo niet, dan bemoeilijkt dit een soepel verloop van de reis, wat zowel voor u als voor uw medereizigers vervelend is. Geschikt schoeisel is vereist, omdat veel bezienswaardigheden te voet worden bereikt. De oude binnensteden in Duitsland zijn vaak niet per auto of bus toegankelijk. Veel straten zijn geplaveid met kinderkopjes of soortgelijke bestrating.
Uiteraard is het mogelijk af en toe een programmaonderdeel over te slaan en rust te nemen, indien u daar behoefte aan heeft.
Indien u eraan twijfelt of deze reis voor u geschikt is, verzoeken we u telefonisch contact met Labrys Reizen op te nemen. We zullen dan samen de mogelijkheid van uw deelname bespreken met het oog op uw lichamelijke conditie en de specifieke zwaarte van de reis.

Weer

Begin april is een geschikte periode voor een cultuurreis door het westen van Duitsland. De temperatuur is doorgaans zeer goed voor stadsbezoeken. We mogen rekenen op een gemiddelde maximumtemperatuur van 14 ºC (bron: www.klimaatinfo.nl). Er kan af en toe een bui vallen. Er zijn behoorlijke afwijkingen mogelijk van deze statistische waarden.

Grensdocumenten

Voor reizen binnen Europa dient uw paspoort of identiteitskaart geldig te zijn tot en met de datum van terugkeer.
NB Het aanschaffen/vernieuwen van een identiteitsbewijs duurt minimaal vijf werkdagen.

Geld

Duitsland maakt deel uit van de EMU; u kunt dus overal met euro’s terecht. Pinautomaten zijn in de meeste plaatsen aanwezig. Tevens kunt u in veel winkels en hotels met de gangbare creditcards betalen.

Entrees

De entreeprijzen conform het programma zijn bij de reissom inbegrepen.

CO2-compensatie

Labrys Reizen en de Vrije Academie compenseren de CO2-uitstoot van deze reis via de South Pole Group, dé wereldleider op het gebied van CO2-compensatieprojecten. Meer informatie vindt u op hier en op southpole.com.

Inschrijving

U kunt zich voor deze reis aanmelden door het inschrijfformulier op onze website of in de brochure Exclusieve groepsreizen geheel in te vullen en te zenden naar Labrys Reizen. Desgewenst kunt u een papieren inschrijfformulier opvragen.
Na inschrijving ontvangt u van Labrys Reizen een boekingsbevestiging en een factuur, waarop de betalingstermijnen staan gespecificeerd.
U krijgt bericht zodra het minimumaantal deelnemers is bereikt en de reis doorgaat. Indien een reis vanwege een te gering aantal deelnemers geen doorgang kan vinden, melden we u dat uiterlijk vier weken vóór vertrek. Circa twee weken vóór vertrek ontvangt u de reisbescheiden, waaronder een deelnemerslijst, een hotellijst en praktische informatie.

Privacy

Deze reis wordt uitgevoerd door Labrys Reizen in opdracht van de Vrije Academie. Indien u zich aanmeldt voor deze reis, wordt uw inschrijving verwerkt door Labrys Reizen en de op het inschrijfformulier ingevulde persoonsgegevens worden door Labrys Reizen gebruikt voor het uitvoeren van de reis. Labrys Reizen stuurt u op basis van deze inschrijving geen aanbiedingen voor andere reizen toe. Aangezien de reis in opdracht van de Vrije Academie wordt uitgevoerd, stuurt Labrys Reizen uw naam, adres en mailadres ook door naar de Vrije Academie. Met die gegevens komt u dan in het klantenbestand van de Vrije Academie. De Vrije Academie gebruikt deze gegevens voor het toesturen van digitale nieuwsbrieven en het magazine. Uiteraard kunt u zich te allen tijde daarvoor afmelden bij de Vrije Academie.

Reisgegevens

6-daagse touringcarreis
6 t/m 11 april 2021

Reissom

€ 1150
toeslag eenpersoonskamer: € 225
NB1 Een kamer delen met een voor u nog onbekende reisgeno(o)t(e) is tijdelijk niet mogelijk.
NB2 De eenpersoonskamers zijn tweepersoonskamers voor alleengebruik.

Inclusief

vervoer per comfortabele touringcar, logies met ontbijt, 1 lunch, reisleiding, lokale gidsen, entrees, CO2-compensatie

Exclusief

overige maaltijden, fooien, verzekeringen, verplichte bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 en boekingskosten à € 20,- per boeking

Aantal deelnemers

minimum: 15 / maximum: 25

Reisleiding

drs. Martijn Pieters

Contact Labrys Reizen

Elianne Visser MA