Verre reizen in ontwikkeling

Van Kazan naar Novosibirsk
drs. Judith Janssen

Voorbij de Wolga ligt het onmetelijke Siberië. We richten ons op het westelijk deel, waar de Russische expansie oostwaarts begon. Na herhaaldelijke invallen vanuit het kanaat Sibir, in de regio van het huidige Tobolsk, zette in de tweede helft van de vijftiende eeuw een kozakkenleger de tegenaanval in. Na hun overwinningen op de Sibir stichtten kleine groepen kozakken op strategische plaatsen aan de samenloop van rivieren ostrogi, forten. Deze ontwikkelden tot kleine dorpjes door de handel in bont tussen lokale bewoners en handelaren uit het westen. Vanaf de zestiende eeuw nam het aantal kolonisten toe. Dit waren zowel handelaren als oudgelovigen op zoek naar een veilige plek. Onder deze pioniers groeiden sommige ostrogi uit tot aangename, levendige stadjes. De aanleg van de eerste spoorlijnen leidde tot de stichting van nieuwe plaatsen en een grootschaligere ontginning van de natuurlijke rijkdommen door mijnbouw en industrie.

Tijdens deze reis bekijken we wat er over is van de oude handelsstadjes en besteden we aandacht aan hun rol als ballingsoord van dissidenten, schrijvers en – gedurende de Russische Revolutie – de tsarenfamilie tijdens hun laatste maanden in gevangenschap. Uiteraard nemen we meermaals de trein, bij uitstek de manier om de uitgestrekte West-Siberische steppe te bereizen. Onderweg leest onze reisleidster fragmenten voor uit de Russische literatuur. Zo verdiepen we ons in het minder tastbare, geestelijke Rusland en leren we hoe gebeurtenissen en tijdsgewrichten werden ervaren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dafne Oosten.