Verre reizen in ontwikkeling

ir. Frank van der Mijn

Dit is een reis naar de zogenaamde Wallacea. Zo heet de regio rond de denkbeeldige geologische en biologische scheidslijn tussen westelijk en oostelijk Indonesië. De westelijke eilanden waren ooit verbonden met het Aziatische continent. De eilanden in het oosten, waaronder de Molukken, hoorden in een ver verleden bij Australië. Sulawesi huisvest een planten- en dierenwereld die deels verwant is met Aziatische en deels met Australische soorten. Veel soorten zijn bovendien endemisch, met een verspreiding die zich beperkt tot dit gebied, soms zelfs tot slechts één of enkele kleine eilanden.

Onderweg besteden we ook aandacht aan lokale gemeenschappen. We zien hoe ze enerzijds hun tradities voortzetten en anderzijds zich aanpassen aan de moderne tijd met zijn uitdagingen, vooral op het gebied van milieu, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dafne Oosten.