Weer op reis!

De meeste Europese grenzen zijn weer open, sites en musea zijn opnieuw te bezoeken en de terrassen zijn uitnodigend gedekt. We gaan weer op reis!

Ons motto is veilig en verantwoord reizen. We voeren onze groepsreizen alleen uit als het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat toelaat, d.w.z. bij kleurcode ‘geel’ of ‘groen’ en als de reis veilig en verantwoord uitgevoerd kan worden. Voor al onze reizen nemen we passende maatregelen om verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan. Deze maatregelen worden steeds aangepast aan de omstandigheden in de periode van vertrek, zowel op de plaats van bestemming als in Nederland.

Aan de betreffende reizigers sturen we circa 1 maand vóór vertrek een eerste overzicht van de coronamaatregelen die we voor een specifieke reis hebben genomen. Bij de vertrekinformatie volgt een meer gedetailleerd overzicht daarvan. We informeren u daarbij over de belangrijkste regels die gelden op de plaats van bestemming, maar adviseren u ook zelf het reisadvies voor uw bestemming goed door te lezen op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen.

Tevens informeren we u over de maatregelen zoals die gelden voor het vervoer per vliegtuig, touringcar en eventuele andere vervoermiddelen. Houd daarbij in elk geval rekening met een mondkapjesplicht. Van u als reiziger verwachten we dat u zich samen met ons aan alle richtlijnen van de RIVM en de plaatselijke autoriteiten houdt.

Voor de te nemen maatregelen gaan we uit van de hieronder opgesomde basisprincipes, maar we benadrukken dat meer onderzoek naar het coronavirus in de komende periode kan leiden tot een gewijzigde situatie en aanpassing van deze uitgangspunten.

* We zorgen ervoor dat iedereen - reizigers en personeel van hotels, restaurants, etc. - ter plaatse 1,5 meter afstand van elkaar houdt; waar dit niet mogelijk is, worden aanvullende beschermingsmaatregelen genomen (zoals mondkapjes, handschoenen e.d.). We zullen bijvoorbeeld zorgen voor grotere touringcars met een vaste zitplaats voor elke passagier, aangepaste placering in de ontbijtzaal en in restaurants, en indien nodig een aangepaste maximale groepsgrootte.

* We volgen de lokale wetgeving op de plaats van bestemming en de maatregelen en regels zoals ingesteld door onze partners (vliegmaatschappij, lokale busmaatschappij, hotels, etc.), maar vullen deze indien nodig aan met extra maatregelen.

* Voor de bezoeken aan musea, kerken en andere bezienswaardigheden zijn we afhankelijk van de genomen maatregelen en bezoekersregelingen op het moment van vertrek. Dit kan ervoor zorgen dat we het dagprogramma aan moeten passen. Ook hierover wordt u middels de reisbescheiden geïnformeerd.

* Voor reizigers en reisleiders geldt vooralsnog ook onderling een gedragscode op reis:
- was vaker uw handen
- houd u aan de 1,5 meter afstand
- hoest en nies in de elleboog
- gebruik papieren zakdoekjes
- schud geen handen

* Op de dag van vertrek dient u een ingevulde, ondertekende gezondheidsverklaring in te leveren. U krijgt deze bij de vertrekinformatie van ons toegezonden. Momenteel geldt de maatregel dat indien u als reiziger op de dag van vertrek een van de volgende klachten heeft, u niet mee op reis kunt:
- neusverkoudheid of loopneus
- niezen
- keelpijn
- (lichte) hoest
- benauwdheid
- verhoging of koorts (vanaf 38 ºC)
Ook indien een van uw huisgenoten koorts heeft (vanaf 38 ºC), kunt u niet mee op reis. Indien u zich bij aanvang van de klachten heeft laten testen op het coronavirus en de uitslag negatief was, kunt u wel mee op reis; u dient dan gedurende het gehele dagprogramma een mondkapje te dragen totdat u 24 uur klachtenvrij bent geweest. Al deze regels gelden ook voor onze reisleiders, chauffeurs en andere direct betrokken dienstverleners.

* Indien een reiziger tijdens een reis een van de in het vorige punt genoemde klachten krijgt, dient hij/zij dit direct te melden bij de reisleider. Conform de actuele richtlijnen is deze reiziger dan uitgesloten van deelname aan het dagprogramma. De reisleider volgt vervolgens de lokale procedures m.b.t. isolatie en verwijzing naar een testinstantie. Pas na een test op het coronavirus met een negatieve uitslag of na 24 uur klachtenvrij zijn, kan de betreffende reiziger weer deelnemen aan het dagprogramma. Indien mogelijk zorgen we voor een snelle en betrouwbare test op het coronavirus; we zijn hierbij afhankelijk van de faciliteiten op de plaats van bestemming en gaan ervan uit dat de testcapaciteit de komende maanden wereldwijd snel zal toenemen en dat er nieuwe testmogelijkheden ontwikkeld zullen worden.
Indien uw kamergenoot koorts heeft (vanaf 38 ºC), kunt ook u niet deelnemen aan het dagprogramma. Om deze reden hebben we onze eenpersoonskamerregeling per direct afgeschaft voor alle reizen in dit najaar; dit betekent dat u niet kunt aangeven een kamer te willen delen met een reisgeno(o)t(e) die u tevoren niet kent.

* Indien u geen reis- en/of annuleringsverzekering via Labrys Reizen heeft afgesloten, adviseren we u de voorwaarden en dekkingskosten bij uw eigen verzekering na te gaan. Heeft u een reis- en/of annuleringsverzekering afgesloten via Labrys Reizen bij Allianz Global Assistance, dan vindt u hier een antwoord op de meest gestelde vragen over de dekking in verband met het coronavirus.

Aflopende vroegboekkortingen

Digitaal op reis

Nu alvast genieten vanuit huis, straks goed voorbereid op reis! Meer informatie leest u hier.